ColorGlo - Bältestvätt

Ordinarie pris 199 kr

inkl moms. Fraktberäknas i kassan.

Bältestvätten är en högeffektiv tvätt som är framtagen för att rengöra till bälte på djupet. 

innehåller en odör-eliminerande funktion som blockerar och dödar en dålig doft samtidigt som den tillsätter en fräsch och frisk doft av mint. 

Börja med att testa produkten på ett mindre synligt område av materialet för att säkerställa färgbeständigheten. 

Applicera en liten mängd SEAT BELT cleaner på en mikrofiberduk och rengör varsamt området med cirkulära rörelser.

GNUGGA/SKRUBBA INTE!

Fokusera på smutsiga fläckar eller områden och torka av med en mjuk och ren trasa.

Låt det behandlade området lufttorka i minst en timme eller använd en hårtork på minst 30cm avstånd

Förvaras i rumstemperatur.

Får inte frysas.

Skakas väl innan användning.

VARNING 

Kan orsaka ögonirritation. långvarig och upprepad kontakt med produkten kan orsaka torr hud och eksem.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Om du fått produkten i ögonen, spola rikligt med vatten i minst 15 minuter. Om du fått produkten på huden, tvätta med tvål och vatten.

FAROINFORMATION

EUH210 säkerhetsblad finns att rekvirera.

EUH208 INNEHÅLLER 1,2 -BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON, 2METYLISOTIZOL-3(2H)-ON

Kan orsaka allergisk reaktion.